BVW Security Numansdorp beveiliging - klik voor homepage
      BRAND voor brand en rook melders

Duizenden objecten zijn het afgelopen jaar door brand verwoest of hebben flinke rookschade opgelopen doordat er geen of niet op tijd alarm werd gegeven tijdens een (beginnende) brand.
Bovendien zijn er jaarlijks meer dan honderd slachtoffers door koolmonoxide-vergiftiging te betreuren.

Bedenk dat u bij brand niet alleen uw materiële goederen verliest maar ook uw persoonlijke en emotionele eigendommen gaan verloren, daarom is branddetectie de meest aanbevolen beveiliging.


foto Brandweer en blusapparaat

Bespaar uzelf deze ellende door simpelweg brandmelders aan te schaffen.
De brandmelders waken 24 uur per dag over de veiligheid van u en uw gezinsleden.
Bij (beginnende) brand wordt u gewaarschuwd door luid alarm.


diploma
Diploma Installatiedeskundige brandmeldinstallaties
Diverse soorten brandmelders

 

De mogelijkheid bestaat om uw brandmelder op uw inbraakalarmsysteem aan te sluiten, zodat deze ook kan worden doorgemeld naar de meldkamer.


ONTRUIMINGSSYSTEMEN

Bij calamiteiten is het van groot belang dat een gebouw snel en efficiënt ontruimd kan worden.
Bij het aanleggen van een ontruimingssysteem gaan een aantal zaken gepaard, belangrijk zijn de luidsprekers (de zogenaamde slow-whoops, zie foto).
In noodgevallen moeten deze voor een ieder in het gebouw aanwezig hoorbaar zijn.

Een mogelijkheid is via het omroepsysteem mensen er op te wijzen het gebouw te verlaten.
De lijnbewaking zorgt voor een constante bewaking van het gehele systeem.

Afhankelijk van de constructie en aard van het gebouw wordt er in veel gevallen in samenwerking met de brandweer een eis neergelegd bij de eigenaar van het pand.
De eisen die door de overheid gesteld zijn, zijn inmiddels verscherpt. Een ontruimings- brandbeveiligingssysteem moet voldoen aan een bepaalde norm, de NEN-2575.

handmelder
ontruimingsalarm
slow-whoop